x 
Bestellijst is leeg

Privacyverklaring

Algemeen

Deze website wordt beheerd door IJSKOPEN.NL, hieronder IJSKOPEN.NL genoemd. In deze privacyverklaring wordt, onder andere, aangegeven welke gegevens op deze website door ons worden verzameld, hoe we deze gegevens gebruiken en hoe de gegevens worden beveiligd.

Inhoud
 1. Waarom verzamelt IJSKOPEN.NL gegevens?
 2. Aan wie kan IJSKOPEN.NL gegevens verstrekken?
 3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
 4. Is Pincos verantwoordelijk voor andere websites?
 5. Hoe beschermt IJSKOPEN.NL de gegevens?
 6. Welke rechten heeft u?
 7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
 8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
 
1. Waarom verzamelt IJSKOPEN.NL gegevens?
Op bepaalde onderdelen van de website wordt gevraagd om uw (persoons)gegevens te verstrekken, zoals uw naam, e-mailadres en/of adresgegevens. Deze gegevens kunnen door ons gebruikt worden voor diverse doeleinden.
 - De gegevens worden door ons gebruikt voor het doel zoals dat op de website staat. Bijvoorbeeld om mee te kunnen aan een actie of om uw vragen te kunnen beantwoorden.
 - Indien u daarvoor toestemming heeft gegeven kunnen wij uw gegevens ook gebruiken om u per e-mail en/of sms te benaderen met nieuws over IJSKOPEN.NL producten en acties.
 - Daarnaast kunnen we uw naam en adresgegevens gebruiken om u per post informatie over IJSKOPEN.NL  en/of haar producten toe te sturen. Indien wij u telefonisch willen benaderen, kunnen wij hiervoor uw telefoonnummer gebruiken (indien u dat aan ons heeft verstrekt).
 - Voorts kunnen wij de gegevens aanvullen met andere informatie waarover wij reeds beschikken of die we ontvangen van derden. Wij doen dit voor marketingdoeleinden en om onze producten en diensten beter te kunnen afstemmen op uw behoeften.
Daarnaast gebruikt IJSKOPEN.NL Google Analytics. Google Analytics is een zakelijke webanalyse-oplossing die Pincos het juiste inzicht verschaft in het websiteverkeer en marketingeffectiviteit. Dit doet Google met behulp van cookies. Aan de hand van deze anonieme, bijeengevoegde, informatie kan IJSKOPEN.NL eventuele reclame campagnes of zelfs delen van de website aanpassen aan het gedrag van de bezoekers. De gegevens die worden verzameld (waaronder het IP-adres) worden opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google zal nooit uw IP-adres combineren met andere gegevens die Google heeft. Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van Google Analytics als hierboven beschreven.
 
2. Aan wie kan IJSKOPEN.NL gegevens verstrekken?
Het komt voor dat wij aan derden een opdracht geven voor het verzamelen, verwerken en/of analyseren van de (persoons)gegevens, die op onze websites of anderszins worden opgegeven. Verder kan het nodig zijn om uw gegevens aan een derde te verstrekken zodat we u een product of dienst kunnen leveren dat u bij ons heeft besteld. Deze derden mogen de gegevens alleen gebruiken voor bovengenoemde doeleinden. Elk ander gebruik daarvan is verboden. Verder zal IJSKOPEN.NL  uw gegevens niet aan andere derden verstrekken zonder uw voorafgaande toestemming, tenzij zij daartoe gehouden is op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak.

3. Welke andere informatie/gegevens wordt verzameld?
Bepaalde informatie wordt verzameld door middel van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat door een server kan worden geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van de website. Cookies kunnen worden gebruikt om tijdens uw bezoek aan de website bepaalde informatie te verzamelen, zoals de specifieke door u bezochte gedeelten van de website en de diensten die u op de website gebruikt. We verzamelen deze informatie om onze website en onze diensten beter te kunnen afstemmen op uw interesses en behoeften. Cookies worden ook gebruikt om wachtwoorden, gebruikersnamen en voorkeuren te onthouden. U heeft de mogelijkheid uw browser in te stellen zodat cookies worden geweigerd. Hierdoor zal uw gebruik van de website wel negatief beïnvloed kunnen worden. Informatie over uw computer, zoals uw IP-adres, het type internet-browser en type operating system dat u gebruikt kan ook worden verzameld en aan uw gegevens worden gekoppeld.

4. Is IJSKOPEN.NL verantwoordelijk voor andere websites?
De website kan verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) bevatten naar andere sites die betrekking hebben op een specifiek aspect van deze website. Dit betekent niet automatisch dat Pincos verbonden is aan deze andere sites of de eigenaren ervan. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor de naleving van de privacywetgeving door deze derden.

5. Hoe beschermt IJSKOPEN.NL de gegevens?
Pincos draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw (persoons)gegevens te beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Daarnaast wordt de website beheerd door een onderneming die gevestigd is buiten de Europese Unie. IJSKOPEN.NL heeft met deze onderneming een contract gesloten waarin, onder meer, staat dat de onderneming de gegevens alleen mag gebruiken in overeenstemming met de instructies van IJSKOPEN.NL. Daarnaast dient ook deze onderneming passende technische en organisatorische maatregelen te nemen ter beveiliging van de (persoons)gegevens en dient zij te voldoen aan de toepasselijke wettelijke regelgeving.

6. Welke rechten heeft u?
U heeft het recht Pincos  te vragen welke (persoons)gegevens zij van u verwerkt. IJSKOPEN.NL zal op dit verzoek (schriftelijk) binnen vier weken reageren. IJSKOPEN.NL  kan hiervoor een kleine vergoeding vragen. Vervolgens kunt u IJSKOPEN.NL verzoeken deze gegevens aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen of kunt u aangeven dat deze gegevens niet voor direct marketing doeleinden gebruikt mogen worden.

7. Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?
Pincos  kan in de toekomst besluiten deze privacyverklaring te wijzigen indien wij bijvoorbeeld, voor zover wettelijk toegestaan, andere (persoons)gegevens zullen gaan verwerken en/of deze gegevens aan derden zullen verstrekken die niet genoemd zijn in deze privacyverklaring.

8. Waar kunt u terecht voor vragen en verzoeken?
Als u vragen of verzoeken heeft over het privacybeleid van IJSKOPEN.NL, kunt u contact opnemen met:

OMK Diensten

Lichtenbercdreef 130

3562 RG UTRECHT

Tel:+31 (0) 642366717

Ten slotte
Op deze privacyverklaring is Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen die hieruit voortvloeien of anderszins verband houden met deze website worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Utrecht.

OMK Diensten | Lichtenberchdreef 130    3562 RG   UTRECHT (NL) | E-mail:finance@ijskopen.nl  Tel:+31 (0) 6 423 66717  | KvK: 70546193 | BTW: NL858368730B01 | Bank: NL46 ABNA 0526 1846 71